Vertikale slijpgleuven vv2

 

 

Pfaffenheim

 In Pfaffenheim staat de Eglise Saint-Martin. Het dorp is omringd door wijngaarden en ligt in de Elzas.De kerk wordt geflankeerd door een zeer moderne, witbetonnen klokketoren uit 1976, maar heeft nog een bijzonder fraai romaans koor. Uniek in zijn soort in de Elzas. 

Aan de buitenzijde daarvan zitten vele inkepingen: vroeger plachten de boeren elke ochtend op deze muren de duivel uit hun snoeimessen en andere gereedschappen te slaan. 

Aldus de tekst van het boekje van Hubrecht Duijker, (een wijnkenner-publicist), getiteld: ELZAS Een wijn- en fijnproeversgids (Het Spectrum). 

Op een kerkelijke site tref ik deze zin aan:D'intéressants graffitis se trouvent sur tout le pourtour du chœur et témoignent de rites anciens. (http://www.paroisses-rouffach-nds.org/Default.aspx)

 

detail van de groeven a.d. Eglise de St. Martin van Pfaffenheim (Elzas)

 

Mooi dat we er weer een groevenverhaal bij hebben, maar het levert niet de oplossing voor het Nederlandse groevenverhaal.

Of wel?Gaat het ook bij ons in Nederland om 'het slijpen' van messen aan een gewijd gebouw (voor welk beroep?) om de duivel te verjagen? Maar waarom op zo'n plek bij de deur? En wordt een mes niet juist stomp van zo'n handeling?

 

Hekendorp (ZH): Protestantse kerk

 

Hekendorp (ZH)

 De protestantse kerk, gebouwd in 1845/46 als zaalkerk, heeft aan de voorkant links tal van kleine groeven in de bakstenen zitten. Deze groeven zijn ontstaan door het slijpen van griffels door leerlingen van de dorpsschool, die tot 1985 achter de kerk stond.

(Hekendorp ligt bij Goejanverwellesluis, bekend van de patriottische actie op 28 juni 1787 om Wilhelmina van Pruisen aan te houden en gevangen te zetten.)

 

Hekendorp: griffelgroeven (foto: Jan van ?Hoek)

 

De kleinere kinderen slepen op de onderste rij. De grotere op de rand erboven.

 

Hekendorp: griffelgroeven (foto Jan van Hoek)

 

Killem (Fr)

 Killem is een dorpje in Dep. Nord in Noord Frankrijk. Er is een kerkportaal, gemetseld in roestbruine natuursteen: ijzeroer genaamd. Op de beide deurposten zien we vertikale slijpsporen.

 

Killem: kerkgebouw

 

Slijpsporen links en rechts van het portaal.

Neustadt am Ruebenberge

 Het commentaar dat men op de site www.ruebenberge.de bij de groeven heeft bestaat uit het volgende:

De optie van het slijpen van een sabel of zwaard is niet houdbaar. Dat zou andere groeven geven.

De optie van griffels die door kinderen geslepen worden in de zandsteen is een mogelijkheid.

En men komt ook met de medicinale optie: de bewoners van de stad hebben oudtijds schaafsel van de zandsteen verzameld en dit minerale poeder bij het eten innamen of erbij gaven om weer gezond te worden of te blijven. Had poeder van een gewijde plaats een heilzame werking? De bijgelovigheid in die tijden was heel groot, dus dit hoort ook zeker tot de mogelijkheden. 

We horen dus ook hier weer dezelfde opties.

 

Rübenberge: groeven in de kerkmuur van de Liebfrauwenkirche

 

De Liebfrauenkirche van Neustadt am Rübenberge

 

Görlitz

 Hier treffen we de slijpgroeven aan op de posten van de stadspoort.

 

Görlitz : stadspoort

Görlitz (linker post)

 

Görlitz (rechter post)

 

Een boeiend artikel over het fenomeen Slijpgleuven is verschenen van de hand van dhr H de Olde te Zuidlaren.  Helaas overleed hij in 2011. Maar we mogen enorm blij zijn dat hij deze informatie nog via een lezing en dit artikel wereldkundig heeft gemaakt.

 

Hij gaat uitvoerig in op typen groeven en mogelijke oorzaken.

Er blijkt al veel meer info over te zijn dan ik had durven vermoeden.

Al met al heeft hij toch wel gepoogd een steekhoudende conclusie te trekken.

 

Dit is wel een onderwerp om me verder op te concentreren.

Het is geheimzinnig en we weten er toch niet het fijne van.

Vooralsnog honoreren we de optie pestgleuven. Mensen schraapten het gruis van de deurportalen van kerk, raadhuis of stadspoort om het als geneesmiddel te gebruiken.