Tympanen vv2

 

De st Adelbertabdij van Egmond

 Het tympaan van de abdij wordt bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam.

De voorstelling wordt gevormd door een frontaal weergeven Petrus geflankeerd door Dirk VI van Holland (links) en zijn moeder Petronilla van Saksen. Het romaanse timpaan wordt rond 1130 gedateerd en is daarmee het oudste Hollandse beeldhouwwerk in het Rijksmuseum.

tekst moet nog uitgebreid.

 

Het tympaan van Egmond

 

Er is in 1861 een litho gemaakt van het tympaan door David van der Kellen.  

Willem Jacobsz. Hofdijk nam een afbeelding van het reliëf op in zijn zesdelige geschiedenisboek Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd (1858-1864).

 

Het tympaan van Egmond

 

Hoorn:  Mariakerk of Noorderkerk

 Deze gotische parochiekerk is gebouwd tussen 1440 en 1519 op de plaats van een oudere houten kerk. Vanaf 1572 in gebruik als protestantse kerk.  Er zijn twee tympanen van het memento-mori- type: boven de hoofdingang een liggend skelet, boven de zij-ingang een schedel met attributen rondom. 

 

Hoorn:  Mariakerk of Noorderkerk: hoofdingang

 

Boven het skelet: de tekst: En messem immortalitatis 1647. Vertaling: Zie hier dee oogst der onsterfelijkheid. Daarboven graanhalmen met centraal een tijdglas. De graankorrel sterft in de aarde maar ontkiemt weer en beeldt zo de onsterfelijkheid uit. Boven de hoofdingang is het een heel skelet. De zandloper staat nog rechtop en de tijd loopt nog voor de binnentredende mens.

 Dit betekent ook dat deze tympanen pas in de tijd van de reformatie.  Er zijn toen nieuwe ingangen gemaakt.

 

Hoorn:  Mariakerk of Noorderkerk: hoofdingang

 

Hoorn: tympaan v.d. Mariakerk (Noorderkerk) zij-ingang

 

Hic meta doloris: hier (in de dood) komt er een einde aan smart en pijn. 

We zien een grafkist met daarop een schedel en daarboven hangt een tijdglas. Via deze ingang kwam de dode de kerk binnen. Het lichaam is al niet meer intact. Het tijdglas heeft geen functie meer: de tijd is om.

 

Hoorn: tympaan v.d. Mariakerk (Noorderkerk) zij-ingang

 

Den Haag: RK-kerk St. Paschalis Baylon a.d. Oud Wassenaarseweg 53

 Een bekend christelijk symbool is de pelikaan, die - zo zegt de legende- zichzelf in de borst zou verwonden om zijn jongen te voeden.

De pelikaan staat voor de Christus, wiens bloed voor de mensheid werd vergoten.

De kerk, gewijd aan de Spaanse 16e eeuwse monnik Paschalis Baylon, werd tussen 1919 en 1921 gebouwd. Aangenomen moet worden dat het tympaan ook van die tijd stamt.

 

Den Haag: RK-kerk-benoordenhout

 

Den Haag: RK-kerk-benoordenhout

 

Brugge St Basiliuskapel

 De kapel werd gebouwd in 1139-1149 is is nog zuiver Romaans. Boven een vroeger toegangspoortje bevindt zich dit oude tympaan. Het geeft het Doopsel van St. Basilius weer.

 

Middeleeuws tympaan Bloedkapel Brugge