Wildeman vv3

 

Herberg de Wildeman in de Lemmer

 In Lemmer ( Frl) bevindt zich aan de haven een herberg De Wildeman. Het pand opgetrokken in Rococostijl, draagt als bouwjaar 1773. Hoe oud de Wildeman precies is, is niet na te gaan via internet, maar er is reden om aan te nemen dat er al op die plek ook daarvoor al een herberg is geweest. Ook over de ouderdom van de naam tast men in het duister.

Voor reizigers, die over de Zuiderzee in Lemmer aankwamen, was deze herberg een plek waar men logies kon verkrijgen. 

 

Lemmer: herberg de Wildeman

 

Wapenschildhouders 

We zien de wildeman in de latere middeleeuwen veelvuldig als wapenschildhouder optreden, soms als symbool in heraldische wapens, of analoog aan de Grieks/Romeinse goden ergens bovenop de woonhuizen 'in de dakgoot'. Vervolgens ook als uithangbord van herbergen.  

 

Den Bosch

 Op het tympaan van het stadhuis van Den Bosch zien we 2 wildemannen als schildhouder en twee zittende wildemannen met overstromende kruiken. Aan de beide zijkanten twee hoornen des overvloeds met putti-kopjes ernaast. Links overvloed aan fruit, maar rechts? een hond of draak?

 

Den Bosch: Stadhuis-tympaan: 4 wildemannen met hoornen en kruiken des overvloeds

Gemeentewapen van Den Bosch, ouder dan 1670 (het jaartal waarin het stadhuis-tympaan is gemaakt)

 

Zuijlen

 Vergelijkbare wildemannen zien we aan weerszijden van het wapen van de familie van Zuijlen.

Wapenschild van de fam. van Zuylen met 2 wildemannen

 

Haarlem

 Aan het vleeschhuis in Haarlem, gebouwd door Lieven de Keij, zien we het stadswapen van Haarlem afgebeeld. Twee knotsdragende wildemannen houden het schild recht.

 

Haarlem: Het Vleeschhuis: tympaan met 'wildemannen': ca 1600

Leerdam

 Wildenmannen flankeren het wapen boven de poortingang van het voormalige Drossaerthuis te Leerdam. Links een oude, rechts een jonge man.

Aan weerszijden zijn Hermen uitgehouwen. Dit zijn 'goden'gestalten met een lijf van boven en een pilaar van onderen.

Wat opvalt is het bijzonder zwierige helmteken (= de tooi boven op de helm).

 

Leerdam: poortje van het Drossaert-huis

 

Alkmaar

 Alkmaar kent een proveniershofje dat bekend staat onder de naam Wildemanshofje. Er zijn ook beelden van een wildeman in het hofje aangebracht.

 

Alkmaar: toegangspoort van het Wildemanshofje

 

Op de steen boven de ingang is sprake van het Provenhuys van Wildeman. Het is afgeleid van de achternaam van de stichter Gerrit Florisz. Wildeman.

Een proveniershuis was bedoeld voor ongetrouwde mannen die er in vol pension waren, zodat ze voorzien werden van eten en bewassing.

 

Alkmaar binnenzijde toegangspoort van het Wildemanshofje

 

Op het bordje hieronder is sprake van vrouwenfiguren, maar ik ben bang dat mijn camera die gemist heeft.

 

Alkmaar: het Wildemanshofje:tekstbordje

 

Alkmaar: het Wildemanshofje van binnen