Palmtak

 

Denarius van keizer Antoninus pius: AD138-161

 

De godin Victoria

 De enige Romeinse godin met palmtak is de godin Victoria.
Victoria werd vereerd als godin van de overwinning, en was verbonden met de aan Mars gewijde eredienst.  In Rome werd zij reeds van de oudste tijden af aan vereerd. Die verering nam toe, toen het Romeinse rijk groeide.

Onder zeer verschillende gedaanten werd zij voorgesteld. De bekendste is die van het beeld dat keizer Augustus haar wijdde: een jeugdige, schone, gevleugelde jonge vrouw, op een bol staand en een krans van palmbladeren in de handen dragend.
Dat beeld stond in de Curia Julia, waar de Senaat vergaderde, tot aan de tijd waarin de Romeinse godsdienst voor het christendom plaats moest maken.

Op de munt hierboven van keizer Antoninus pius zien we Victoria afgebeeld met een palmtak in haar hand.

Keizer Valentinianus II (+ 392 na Chr.) liet het altaar en het beeld van Victoria in de Curia, ondanks vele protesten, opruimen.
Bij de Sabijnse stad Cutiliae lag een meertje, waarvan het water genezende kracht had. Het daarin gelegen eiland was aan Victoria gewijd.

Verschillende veldheren stichtten naar aanleiding van door hen behaalde overwinningen afzonderlijke spelen ter ere van haar. Op tal van munten, die tot in onze tijd bewaard zijn gebleven, staat haar beeld, dat de Romeinen daarop gestempeld hebben.

(bron: Wikipedia)

 

Palmtakken in snijramen

In Empire en 19e eeuwse snijramen komen we de palmtakken tegen. 

We noemen het palmtakken, maar misschien zijn het wel meer varenbladeren.

 

wordt aan gewerkt....