Odal en Voluten vv2

 

 

Deventer: voluten in een snijraam. Een soort neo-Lod. XVI-stijl

 

De klassieke voluut

De andere route is vanuit de klassieke oudheid. Ten tijde van de Renaissance en de latere Classicistische perioden, werd een groot scala aan klassieke motieven uit Italië naar hier gehaald en daarbij werd de voluut graag en veel toegepast.

Ze komt vanouds voor op de Ionische kapitelen. De Germaanse odal en spiraal zijn bij ons vermengd geraakt met de klassieke voluut, waardoor het in veel gevallen onduidelijk is naar welke traditie je eerst en laatst moet kijken.

 

Didyma in Turkije: Voluten verbonden met palmetten in het midden. 

 

Top grafsteen uit Perinthos, Turkije eind 6e eeuw BC, ooit rood en blauw geschilderd 

Ionische zuil met zijn kenmerkende voluten

Haarlem

 Bij ons zien we de klassieke voluut tussen 1600 en 1900 meestal in klauwstukken, symmetrisch geplaatst aan de gevel. Hier: het stadhuis te Haarlem.

 

Haarlem: stadhuis: gedeeltelijke voluten ter omkransing van raampartij

 

Stadhuis Haarlem 1633 met voluten in de klauwstukken