Maan en halve cirkels vv3

 

 

 

Christendom

 

Als het Christendom probeert de cultussen van Diana te verbieden, lukt dat alleen als sommige rituelen en symbolen worden getolereerd en voortaan worden toegelaten als behorende bij Maria.

Maar Maria erft niet alleen symboliek van Diana en Luna, maar ook van Juno (naamgeefster van de maand Juni).

Met name de afbeeldingen van Maria als Madonna immaculata (= maagdelijk) laten haar zien met de maan aan haar voeten, ten teken dat zij zich niet laat regeren door de maan (als vruchtbaarheidssymbool), maar zelf de sinistere krachten van de maan beheerst.

Het beeld van Maria met de maan aan haar voeten is afgeleid van een tekstpassage uit de Apokalyps (12:1), waar gesproken wordt van: een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. 

 

Albrecht Dürer: Madonna immaculata, omgeven door de zon en de maan onder haar voeten: begin16e eeuw

 

Een beetje rondneuzen op internet leverde wat plaatjes van Maria (de Madonna) op, waarbij zij de maan/venus-sikkel aan haar voeten heeft.

Dit terwijl de godinnen die haar voorgingen, de maan op het hoofd droegen.

 

Maria staande op de maan/Venus

Madonna uit Juan Diego door Jose Mota met achter haar voeten de sikkel

Het lijkt erop, dat men in het christendom (door Maria gelijk te stellen met de vrouw in de Apocalyps) wilde laten zien dat Maria de sinistere krachten van de maan beheerst en op deze manier standvastigheid uitstraalt.

Men noemt haar ook wel de Sterre der Zee, waarmee de Poolster wordt bedoeld. Deze ster staat altijd op dezelfde plek aan de hemel en is dus een vast punt waarop je altijd kunt rekenen.

 

Maria met de sikkel aan haar voeten. Daarbij kruipt er een slang met de appel in de bek.

 

Mariabeeld in Mexico met de sikkel overduidelijk aan haar voeten

Het is op sommige plaatjes een beetje zoeken, maar als je goed kijkt komt de maan overal met de beide sikkeluiteinden tevoorschijn.

 

Het mannetje van de maan

 De maan is wel wat vaker op gevelstenen te vinden. Ik kwam er eentje tegen in museum De dubbelde Palmboom in Delfshaven ( Rotterdam). De steen is vast al wel uit de 17e eeuw.W

e zien een gezicht in de maan. Dit beeld van de maan is in onze cultuur tot op de dag van vandaag blijven voortbestaan in de kinderboeken, al is het gezichtje dan wel wat kleiner. Later trof ik nog een paar Rotterdamse gevelstenen, die men gered heeft uit het puin na het bombardement in 1940.

 

Delfshaven: Museum de dubbelde palmboom: mannetje van de maan

 

Rotterdam: halvemaan gevelsteen (1773), gered uit puin 1940

Rotterdam: halvemaan (ca 1680-1720), gered uit het puin 1940

 

Oostenrijk

In een manuscript van Jean de Mandeville uit de 2e helft van de 15e eeuw (bewaard in het Stiftsarchief St. Gallen) komen we deze tekening tegen. Het manuscript handelt overigens over de antichrist/eindtijd.

 

We zien hier de zon en de maan al helemaal weergegeven zoals wij het nu ook nog zouden doen.

 

Zonnen en manen in 15e eeuws Oostenrijks manuscript