Festoenen vv2

 

Rococo-stijl (Lod XV-periode) 1750-1770

 Als de Rococo-stijl doorbreekt is het gedaan met de dikke vruchten- en schelpenfestoenen. Aan veel Rococo-gevels valt op dat men heeft gedacht: even geen festoenen meer. Maar dat duurt niet zo lang.

Er komt in de Lod XVIe periode weer een nieuwe variant: de bladfestoen. Deze is aanmerkelijk slanker van vormgeving en bestaat voornamelijk uit bladeren. De manier waarop de bladeren gerangschikt zijn wil nog wel verschillen.

Het is voor het oog wel aardig om dit te illustreren met o.a. een paar voorbeelden uit de Zaanstreek, waar de fine fleur van de houtsnijders van ons land zich bevond.

 

Krommenie: Rococo-festoenen (Lod. XV) in hout uitgevoerd

 

Lod XVI-periode en Empire (1770 - 1815)

 

Deze festoen-variant breekt pas goed door in de Lod XVI-periode en blijft nog geaccepteerd in de combinatie met Empire-elementen. In de Empire wordt hij gecombineerd met de lauwertakken.  De onderstaande foto's illustreren dit.

 

Krommenie: Lod XVI-festoenen

 

Haarlem: Lod XVI-festoen in het deurkalf

 

Zaandijk: festoenen in de sfeer van LodXVI-Empire

 

Het Koetshuis in Edam: de stijl is Lod.XVI; over de ouderdom ervan ben ik niet zeker

 

Wat er hierna in de 19e eeuw volgt noemt men met een moeilijk woord de Eclectische stijl. Dat woord kun je maar het best vertalen met de Grabbel-stijl.

Architecten bleven in de 19e eeuw nog wel putten uit het oude assortiment aan ornamenten, maar kozen daaruit uit wat ze mooi en aardig vonden en je ziet in feite dan de voorgaande stijlen vaak door elkaar gehaspeld. Wat daarbij opvalt, is dat deze ornamenten verder op in de 19e eeuw veelal als massaproduct werden gemaakt. 

Ook festoenen duiken af en toe op uit die grabbelton. Maar hieronder nog gewoon wat plaatjes van festoenen in de Lod. XVI-stijl.

 

Lod XVI-stijl in Edam

 Een fraai pand in Edam met bovenlicht en tympaan is te zien op de beide foto's hieronder.

 

Edam: Lod XVI-bovenlicht-met festoen in kransvorm (met een halve Fleur de Lis onder de krans)

 

Hetzelfde huis in Edam, als bovenstaand bovenlicht met festoenen in Lod. XVI stijl

 

Sneek

 Aan het Kleinzand 42 in Sneek staat een pand, waar de houtsnijder een grapje heeft uitgehaald met de festoenen. Hij laat deze festoenen als het ware door het kozijn lopen.Op een bordje aan de gevel valt te lezen dat het pand in 1790 werd gebouwd door een (bekende) Friese architect in die dagen: Auke Bruinsma, in opdracht van de rijke apotheker Volkert Crasburg.Het bovenlicht is van later datum.In 1987 is het pand gerestaureerd. 

 

Sneek: pand uit 1790, gebouwd voor een apotheker

Sneek, pand uit 1790 met fraaie festoenen