Metseltekens Zeeland 1.3-8

 

Aardenburg, St Annaland en Noordwelle

 

Aardenburg

 Aardenburg is relatief goed door de oorlogen heen gekomen. Er zijn nog aardig wat oude panden bewaard gebleven.

Alleen de oude St. Baafskerk is wel meerdere keren getroffen door oorlogsgeweld.In het centrum is nog een renaissancepandje bewaard gebleven (aanvang 17e eeuw) met metseltekens.

Mooi te zien is hier hoe de harten naar elkaar toegewend zijn, waardoor er een op zijn kop staat. Deze zijn deels onder de luiken verborgen.

Aan de buitenzijde zien we odaltekens, wat gezien kan worden als tekens van eigenerfd zijn.  Hierin wordt de hoop verbeeld, dat toekomstige generaties de bewoning van het pand zullen voortzetten. Boven de ramen zien we ruit-tekens, tekens die mogelijk van oorsprong verwijzen naar vruchtbaarheid.

 

Aardenburg

 

Sint Annaland: hoeve De kleine Muiterij

 De boerderij Kleine Muiterij (Weg van Kodde 2-4) heeft een woonhuis met onderkelderde zijbeuk. De asymmetrische tuitgevel is voorzien van een toppinakel, sierankers, rode ruit- en hartvormige metseltekens en het gemetselde jaartal ‘1646’.In 1902 heeft men in het verlengde van het woonhuis een bredere dwarsdeelschuur aangebouwd.

 

Sint Annaland: Hoeve de kleine Muiterij

 

Sint Annaland: Hoeve de kleine Muiterij

 

Sint Annaland: Hoeve de kleine Muiterij: voorgevel

 

Noordwelle (nabij Renesse)

 Het huis draagt de naam: de zeven harten.  Daarnaast zijn er nog twee ruittekens. 

 

Noordwelle: huis de zeven harten

 

Noordwelle: huis de zeven harten

 

Noordwelle: huis de zeven harten: wapenschildje boven voordeur

 

Noordwelle: huis de zeven harten

 

Noordwelle: Dorpsigt

 

Noordwelle: huize Dorpsigt  (Wellandweg 12)

 Vermoedelijk op de fundamenten van een 13e eeuws kasteel, is deze boerderij gebouwd. In 1696 wordt vermeld dat er nog maar enkel resten van het kasteen over waren. De Heren van Welland waren tot in de 19e eeuw eigenaar. 

Boven de ramen bevinden zich harten. Daarmee moeten we het woonhuis dateren in de 17e eeuw. In 1819 komt de familie Hogenboom er wonen en deze familie woont er nog steeds.  

 

Noordwelle: Dorpsigt

 

Noordwelle: Dorpsigt