Metseltekens Noord-Holland 1.5-4

 

Haarlem, Uitgeest

 

Haarlem

 Dank zij de oplettendheid van Marius Bruijn zijn nu ook metseltekens ontdekt aan het koor van de Grote of St Bavo-kerk te Haarlem. Het zijn er drie: een toverknoop, een ruit en nog een ruit, maar deze is nog weer intern door een maalkruis in vieren gedeeld. 

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik deze tekens destijds bij mijn inspectie van deze kerkmuren over het hoofd gezien heb. Soms is het zaak om gebouwen vaker dan 1 keer te inspecteren omdat de lichtval kan wisselen en een patroon meer of minder zichtbaar maken. 

Maar nu ik er zelf voor gestaan heb, snap ik niet dat ik ze toen gemist heb.

 

Haarlem: toverknoop aan de Grote of St Bavo-kerk (koor)

 

Haarlem: ruit-teken aan de Grote of St Bavo-kerk (koor)

 

Haarlem: ruit-teken aan het koor van de Grote of St Bavo-kerk

 

Grote of St Bavokerk te Haarlem; foto (uitsnede): https://www.haarlemmarketing.nl

 

Haarlem: Amsterdamse poort

 Deze poort werd rond 1400 gebouwd, tegelijk ongeveer met het koor van de St Bavo-kerk. Het is de enige van de 12 Haarlemse poorten die nog over is. De poort heeft ook zonder noemenswaardige schade het Spaans beleg van 1573 doorstaan. 

We treffen op de poort wapenschilden aan, geflankeerd door maalkruisen in gelige steen en vuurslagtekens. 

Verderop aan de noordzijde van de poort zijn nog een maalkruis en een ruit te vinden eveneens in grijs-gelige steen. 

 

Haarlem: Amsterdamse Poort

 

Haarlem: Amsterdamse Poort

 

Haarlem: Amsterdamse Poort (foto: Martin Busker)

 

Haarlem: Amsterdamse Poort

 

Haarlem: Amsterdamse Poort

 

Haarlem: Huis Ter Kleef

 Van het Huis ter Kleef is alleen nog een gebouwtje met toren over van omstreeks 1560, wat bekend staat als 'de Kaatsbaan'. Ooit werd er overdekt gekaatst in het gebouw. Het bijbehorende kasteel werd ten tijde van het beleg (1573) kapot geschoten en is sindsdien niet meer herbouwd. 

 

Haarlem Huis ter Kleef

 

In rode steen is hier een maalkruis zichtbaar links boven het raam. Met in het centrum ervan een ruit-teken. Een dergelijk combi-teken komen we slechts af en toe ergens tegen. 

 

Haarlem Huis ter Kleef: foto Martin Busker

 

Haarlem Huis ter Kleef

 

Haarlem

 Pand op hoek van Ged. Oudegracht en Frankestraat. Op de zijmuur aan de Frankestraat bevindt zich in gelige steen een onduidelijk teken. Marius Bruijn ontdekte het teken bij toeval. Vuilcontainers tegen de gevel belemmeren normaliter het zicht er op. Mogelijk is het een zijaanzicht van een kelk. Maar waar die toe diende?

 

Haarlem:  Ged. Oudegracht/Frankestraat (foto: Marius Bruijn

 

Haarlem: Ged. Oudegracht/Frankestraat

 

Haarlem: Ged. Oudegracht/Frankestraat

 

Uitgeest: Westergeest 12

 Op de gevel van deze voormalige boerderij treffen we een maalkruis en een ruit aan in een gelige steensoort.

De foto is van Google streetview. Het kozijn van het rechterraam  is in later tijd door een deel van het maalkruis heen gebroken. De ruit bevindt zich links van het bovenste raam. 

 

Uitgeest: Westergeest 12

Uitgeest: Westergeest 12

 

Uitgeest: Westergeest 12

 

Uitgeest: Westergeest 12