metseltekens Noord-Brabant 1.2-11

 

Middelrode, Enschot en Molenschot

 

De Assendelft-hoeve te Middelrode (bij Berlicum)

 Toen ik de weg vroeg naar Middelrode aan wegarbeiders op nog geen 10 km afstand, hadden ze van de naam Middelrode nog nooit gehoord, terwijl ze in de buurt wonen.

Tomtom kent Middelrode wel, maar meldt doodleuk dat er geen route naar Middelrode is gevonden.

Ik wil hiermee maar zeggen, dat het soms wel wat moeite kost om plekken te vinden, ook al ben je getipt dat er in die buurt iets te vinden moet zijn. De eigenaresse van de Assendelfthoeve, die net de hond uitlaat, heeft zelf niet zoveel informatie en verwijst me door naar de gemeente, want de poort is een beschermd monument. 

Maar met de kennis die wij hebben, kunnen we al stellen dat de linkerkant van de poort nog origineel middeleeuws is, nl. 15e/16e eeuws, maar de rechterkant is er door restaurateurs later weer bijgeconcludeerd. Ben wel nieuwsgierig of de gemeente nog wat meer info kan geven. Maar internet is gewillig.De poort is een restant van een oud kasteeltje. 

 

Middelrode: poort bij boerderij huize Asseldelft

 

Middelrode: poort bij boerderij huize Asseldelft

 

Middelrode: poort bij boerderij huize Asseldelft

 

De toren van de St. Michielskerk van Enschot

In Enschot wordt al gedurende meer dan 830 jaar gekerkt. De pastorale zorg was tot 1826 in handen van de Norbertijnen van de abdij van Tongerlo.
In de veertiende eeuw lag de parochiekerk aan het huidige Torenpad. De toenmalige St. Michielskerk is tot 1648 in handen geweest van katholieken.
De nu nog aanwezige Oude Toren maakte deel uit van die kerk, die in 1648 in handen kwam van de hervormden. 

 

Enschot: toren

 

Links voor op de toren zien we een maalkruis-teken.

 

De toren van de St. Michielskerk van Enschot

Enschot: toren: detail maalkruis

 

Bijzonder fraai vond ik het te merken dat men het maalkruisteken liet terugkomen in het plaveisel voor de ingang.

 

Enschot: plaveisel

 

De St. Annakapel van Molenschot (bij Gilze-Rijen)

 De heilige Anna is patrones van de parochiekerk en kapel in Molenschot. Haar feestdag is op 26 juli.  De oude spreuk “met Sint Anneke gaat ieder Anneke om ’n manneke en ieder manneke om ’n Anneke”  is nog steeds actueel. Veel mensen bezoeken tegenwoordig de mooie eeuwenoude kapel, sinds 1842 toegewijd aan de heilige Anna. 

Aanvankelijk was de kapel gewijd aan de Heilige Maagd.St Anna wordt vereerd als patrones voor kinderloze en zwangere vrouwen. Als moeder van Maria en grootmoeder van Jezus geeft zij kennelijk veel mensen vertrouwen en troost en is zij een eigentijdse heilige geworden. 

In Molenschot is een vorig kapelletje in de 16e eeuw vervangen door wat er nu staat. De oudste vermelding van deze kapel is van 1549. Toen werd in het register van de rentmeester van de prins van Oranje vermeld dat bewoners de grond kochten waarop de kapel stond. In de loop der eeuwen is de St. Annakapel ernstig beschadigd geweest en lang in bouwvallige toestand blijven staan.

In 1842 vond er een ingrijpende renovatie plaats waarbij het torentje zijn huidige plaats kreeg.

 

Molenschot: St. Annakapel

 

De 16e eeuwse Sint Annakapel telt twee maal drie traveeën en heeft een driehoekige koorsluiting. Het licht komt binnen door gotische spitsboogvensters.

De westgevel is met overhoekse beren versterkt. "De beide wanden van de noordelijke travee vertonen een vlechting van donkere steen, die drie Andrieskruisen tekent."  Zo worden hier op de internetsite de maalkruisen aangeduid.Het losse kruis ernaast wordt niet genoemd.

 

Molenschot: St. Annakapel: noordmuur in detail

 

Mogelijk hebben zich hier aan de oostzijde ook maalkruisen bevonden, die bij latere verbouwingen verloren zijn gegaan.

 

Molenschot: St. Annakapel: detail noord-oosthoek

 

Molenschot: St. Annakapel: bordje op kapel

 

De laatste regel van bovenstaande tekst luidt: In de top zijn nog de sporen zichtbaar van een venstertje met kielboog. 

 Om deze kielboog te zien, moet je toch even de foto van de voorkant van het kerkje uitvergroten.

 

Molenschot: : kielboog boven voormalig raam

 

Toch leuk om te vermelden:

Een bijzonderheid is de rozenkrans van Sint Anna, die niet de gebruikelijke ‘tientjes’ (reeksen van tien kralen) bevat, maar ‘vijfjes’ (reeksen van vijf kralen). Tevens hangt er geen kruisje aan, maar een medaille van Sint Anna met de Maagd Maria. Iedere kraal staat voor een ‘weesgegroetje’. Bij een ‘normale’ rozenkrans zijn dat er vijftig. Een rozenhoedje bestaat uit het bidden van drie keer de rozenkrans, dus 150 weesgegroetjes.