Metseltekens dep. Nord 3.1-6

 

Cassel, Lederzeele, Eecke en Eringem

 

Cassel

 

De gotische hallenkerk Onze-Lieve-Vrouw van de Crypte met fraai interieur. 

Op het einde van de 10e eeuw stond hier een parochiekerk die aan Onze-Lieve-Vrouw was gewijd. Ze werd in 1290 heropgebouwd en in 1300 ingericht als kapittelkerk met 12 kanunniken. Op het einde van de 16e eeuw werd ze geplunderd en in brand gestoken door de geuzen. De kerk werd achtmaal tot puin herleid en telkens weer heropgebouwd. Tijdens deFranse Revolutie diende ze tot paardenstal, gevangenis, hospitaal en tempel van de Rede. Het orgel dateert uit de 17e en 19e eeuw. De kerk is sterk verwaarloosd, maar wordt momenteel gerestaureerd.

 

Cassel: kerk

 

Op en aan de kerk zijn door mij geen metseltekens aangetroffen. Wel is er bijzonder metselwerk te zien. 

 

Cassel: metselpatroon

 

omg. Lederzeele

 

kalvariekruis aan huis op hoek D26 en weg naar Leederzeele

 

Eecke (Eke)

 Een plaatsje net over de Franse grens bij Abele. Er werd een kapel in het dorp gesticht naar aanleiding van de door van St Wulmar in 697.Wulmar was een man uit de buurt en zou daar drie dagen in de kruin van een eik hebben gelogeerd. Hij bekeerde zich tot het christendom en stichtte het klooster van Samer. De eerste vermelding van het dorp Eeke stamt uit 1263. De naam verwijst naar eik. Er is nog een andere bron die vermeldt dat de dorpskerk van Eke is gewijd aan St. Dorothée, een martelaar uit de begintijd van het christendom, van wie er relieken worden bewaard. St Dorothée wordt aangeroepen i.v.m. huidziekten. 

 

Eecke: kerk met klokketoren

 

Eecke: kerk oostzijde

 

Eke (Frankrijk) muurtekens: maalkruisen en ruiten

 

Eecke: kerk maalkruisen op zuidzijde

 

Eecke: idem van dichterbij

 

Eecke: idem van nog dichterbij

 

Eecke, een woonhuis

Met op de zijmuur een hexagram.

 

Eecke: woonhuis met hexagram

 

Eringem

 Een huis langs de kant van de weg. Met aan 3 kanten metseltekens.
Jaartal 1779 (?). Wat de V-vormige tekens boven de kelderraampjes te betekenen hebben of waarvan het misschien een relict is, is zo niet te zeggen. De aanzet tot hartjes misschien? 

 

Eringem

 

Eringem: kalvariekruis met jaartal

 

Eringem: teken dat mogelijk een kelk moest verbeelden

 

Eringem; andere zijde met kalvariekruis