Metseltekens dep. Nord 3.1-4

 

Steenvoorde, T-kruis uitleg

 

De kerk, gewijd aan Saint Pierre, van Steenvoorde (Fr)

Steenvoorde werd verwoest door Karel V in 1553.

De gemeente is vooral bekend omdat hier, op 10 augustus1566, op het einde van een bedevaart van Hondschote naar het Sint-Laurensklooster in Steenvoorde, de beeldenstorm ontstond.

De toren is gebouwd aan het begin van de XVIe eeuw. In haar huidige staat, dateert de kerk grotendeels uit de 17e eeuw, nadat de vorige in 1566 was geplunderd door de Geuzen, in 1578 door dezelfden was in brand gestoken, in 1583 zwaar werd beschadigd tijdens de Slag van Steenvoorde en tenslotte in 1644 volledig werd verwoest. De piek werd pas op het einde van de 19e eeuw op de toren geplaatst. Met de klokken op een hoogte van 92 meter is het een van de hoogste van Frankrijk. 

Op deze kerk is aan de voorzijde van de noordbeuk naast de toren het jaartal in een rode steen aangegeven, daarboven 2 concentrische driehoeken. Op de zuidmuur zijn 2 maalkruisen te vinden in een blauwige steen. 

 

De pastorie van Steenvoorde

 

In Steenvoorde (Fr) zien we een pand met muursymboliek. Het betreft hier een 'presbytére' oftewel pastorie uit 1664. In die tijd waren de tekens al ornamenteel. 

 

Muurteken pastorie Steenvoorde

Steenvoorde: pastorie bij de kerk-achtergevel

 

Het muurteken op de gevel van de pastorie met Tau-kruis, sier-ruit. en toverknoop

 

Het T-kruis van St Antonius Abt

Het Taukruis is een symbool dat we aantreffen bij middeleeuwse afbeeldingen van Sint Antonius Abt (zie schilderij van M. Grünewald 1515).

De hospitaalbroeders van de Orde van Sint Antonius droegen het teken op hun mantel. Maar ook Antonius zelf zien we er vaak mee afgebeeld.

Een uitgebreid onderzoek naar het Antonius-kruis is te lezen op:

http://www.adolphus.nl/xus/anton4staf.html

 

St Antonius met staf met T-kruis.

Mathias Grünewald ca 1515

Als men hier op de achterwand van de pastorie een latijns kruis had willen afbeelden, dan had dat met een paar extra stenen toch nog wel gekund. Er is m.i. wel bewust gekozen voor het Antoniuskruis.

 

Bij foto onder:

We zien dat degenen die hier het interieur van de Begijnhofkapel van Diest moesten vormgeven, kozen voor een combi van Latijns kruis en Tau-kruis.

En als je je afvraagt wat toch die horizontale buisjes zijn die daar midden-links liggen, dan zijn dat sleutels, de hemelsleutels van St. Petrus.

Daar liggen ze, onbereikbaar ver voor wie ze zou willen pakken, maar dichtbij voor de gelovige.

Begijnhofkapel te Diest:: latijns kruis en T-kruis; foto: Jan van Hoek

 

De banderol zegt:

......Voorwaar hier het huis Gods, een hemelse ingang....

Begijnhofkapel te Diest:: latijns kruis en T-kruis; foto: Jan van Hoek

 

Tours: tempeliers munt

De fleur de lis en de driehoek onder het kruis

Deze munt (zilveren Gros Tournois), gevonden op een muntensite, wordt toegeschreven aan Philip III (1270--1285 AD) van Frankrijk. Er wordt bij vermeld: Tempeliers Frankrijk.  We treffen er een vergelijkbare symboliek aan als op kerkmuren.

Zo lang de tekens niet volledig overeenstemmen is echter geen bewijs geleverd.

Op de linker kant zien we de poort van het kasteel van Tours in het centrum: een driehoek, bekroond met een jeruzalemkruis, met daaronder 3 stippen (cirkels) horizontaal naast elkaar.

We zien lager 2 horizontaal verbonden cirkels en 12 fleur de lis langs de rand. Deze fleur de lis zien we ook op de pastorie op de voorgevel, als bekroning van de grote toverknopen.

Het randschrift luidt: +BHDICTV SIT HOME DNI NRI DEIILV XPI.

Op de rechter kant zien we het kerkelijke kruis (+) een paar maal. De naam is geschreven als PHILIPUS REX.