Metseltekens West-Vlaanderen 2.1-6

 

Krombeke, Leisele, Lo (bij Reninge)

 

Krombeke

 De kerk van Krombeke heeft Sint Blasius als patroonheilige. Het is een driehoekige laat-gotische hallenkerk, waarvan de oostpartij met koor en kapellen vroeg 15e-eeuws zijn en de vieringtoren 16e eeuws.De onderbouw van noord-zuid en westgevel bestaat geheel of gedeeltelijk uit natuurstenen metselwerk. 

 

Krombeke

 

Op foto boven een maalkruis, op foto hieronder een kalvariekruis, beide in heel lichte steen.

 

Leisele

 Onduidelijk teken, mogelijk onderste deel van een kalvariekruis. De Sint-Martinuskerk is een laatgotische hallenkerk van rond 1500. De kerk werd meermaals door brand geteisterd, de laatste keer in 1909. Dat aan de gotische kerk een Romaans bedehuis voorafging, valt af te lezen uit het ijzerzandsteen waarmee een deel van de centrale westgevel opgetrokken is.

 

Lo (bij Reninge)

 In het centrum van Lo vinden we het voormalige klooster van de Grauwzusters. Dit waren zusters van de 3e orde van Sint Franciscus. 

Het klooster is nu gemeentehuis van de stad. Het klooster werd gesticht in 1492. Een jaar later kregen ze van keizer Maximiliaan I toestemming voor de bouw van een kleine kapel, een eetzaal, slaapplaats en toren met klok.De zusters hielden zich in Lo bezig met het bestrijden van de pest.

In de 1e WO moest de toren het onder Duits geweld ontgelden alsmede het 17e eeuws hospitaal aan de oostzijde van de markt.De toren werd herbouwd en de westvleugel werd historiserend gerestaureerd en aangepast.  

 

Lo: Grauwzusters-klooster

 

Lo: Grauwzusters-klooster

 

Lo: Grauwzusters-klooster

 

Lo:  Noordstraat 9

Bewaard is nog de 18e eeuwse duiventoren, versierd met metseltekens.

De duiventoren maakte deel uit van het complex van de oude Sint Pieters-abdij van Lo-Reninge, die inmiddels in gebruik is als hotel. 

 

Lo: Noordstr. 9

 

Lo: Noordstr. 9

 

Lo: Noordstraat 9

 

Lo:  Pieterskerk 

Het oudste gedeelte, het gotische priesterkoor stamt uit de 13e eeuw. In 1119 wordt reeds melding gemaakt van de kerk; later is die verschillende malen verbouwd. Tussen 1435 en 1496 werden de zijbeuken en het zuidertransept verder opgetrokken.

De hallenkerk in neogotische stijl was vroeger een deel van de Sint-Pietersabdij van de Augustijnen. De monniken gebruikten het deel van de kerk tussen het transept en het priesterkoor, voorzien van een houten koorgestoelte uit 1624. De noorderbeuk deed dienst als abtskapel. De abdij heeft 1093 als stichtingsdatum en werd in 1797 verlaten als gevolg van de Franse revolutie. Plundering in 1478 en een brand in 1580 maakten heropbouw noodzakelijk. Die gebeurde in dezelfde stijl. In 1847 werd de abdiekamer die de parochiekerk afsloot van de abtskapel afgebroken. Een neogotische toren verving de oude, romaanse vieringtoren (1866-1869).

De volgende heropbouw volgde na de verwoesting van de kerk in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het oudste gedeelte, het gotische priesterkoor stamt uit de 13e eeuw. In 1119 wordt reeds melding gemaakt van de kerk; later is die verschillende malen verbouwd. Tussen 1435 en 1496 werden de zijbeuken en het zuidertransept verder opgetrokken.

De hallenkerk in neogotische stijl was vroeger een deel van de Sint-Pietersabdij van de Augustijnen. De monniken gebruikten het deel van de kerk tussen het transept en het priesterkoor, voorzien van een houten koorgestoelte uit 1624. De noorderbeuk deed dienst als abtskapel. De abdij heeft 1093 als stichtingsdatum en werd in 1797 verlaten als gevolg van de Franse revolutie. Plundering in 1478 en een brand in 1580 maakten heropbouw noodzakelijk. Die gebeurde in dezelfde stijl. In 1847 werd de abdiekamer die de parochiekerk afsloot van de abtskapel afgebroken. Een neogotischetoren verving de oude, romaanse vieringtoren (1866-1869). De volgende heropbouw volgde na de verwoesting van de kerk in 1915 tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Er zijn een paar metseltekens, maar moeilijk te vinden tot je ze ontdekt en dan is het onmiskenbaar.

 

Lo: Pieterskerk

 

Lo: Pieterskerk

 

Lo: Pieterskerk

 

En hieronder een ruitenslingertje met daaronder een hart.

 

Lo: Pieterskerk