Metseltekens Oost-Vlaanderen 2.2-3

 

Gent (Klein Begijnhof en Widostr), Borsbeke

 

Gent: Klein Begijnhof

 Er is een plaatje van het Klein Begijnhof zoals het er nu (2011) uit ziet. Er is één pand met tekens. Links achter in de hoek.

 

Gent: Klein Begijnhof

 

Heel jammer m.i. dat ook de gevel met deze tekens onder de rode verf moest verdwijnen. Ik moet aannemen dat de metseltekens herkend werden en met zwarte verf duidelijk zijn aangezet.

Het zou beslist niet mijn keus geweest zijn in kader van monumentenzorg. Links een latijns kruis wat in het verleden al wel bestempeld is als: 'bollenkruis". Rechts ruit en hexagram gescheiden door een wijdingskruisje.

 

Gent: Klein Begijnhof

 

Voor de beeldbepaling is hier nog een plaatje van de barokke kerk in dit Klein Begijnhof van Gent.

 

Gent: Klein Begijnhof

 

Gent: Sint Widostraat

 Op de zijmuur van dit pand zien we twee samengestelde ruiten of gaan deze in later tijd ook door voor toverknopen? Dat is nog wel een onopgeloste vraag. Vooralsnog meer een ornament dan een kwaadwerend teken.

 

Gent: Sint Widostraat

 

Gent: Sint Widostraat

 

Gent: Sint Widostraat

 

Borsbeke

De woning staat nu bekend als villa Steppe of Steppe's hof. Genoemd naar vroegere eigenaren. Het werd gebouwd in 1611 en heette aanvankelijk het Schaillenhuijs. Deze naam verwijst naar schaliën, een hardstenen dakbedekking, die opviel omdat overal de daken nog van stro waren. 

Er is reden om aan te nemen dat het huis gebouwd werd op de plek waar tevoren een kasteeltje heeft gestaan: het Hof ter Taelen. Dit was één van de drie hoven in die tijd in Borsbeke.  

Ook wordt in een oude tekst (1728) nog het oude hof ter Taelen met de term mote (= Motte) aangeduid. Of deze oude naam nog verwijst naar een vroegere Motte-achtige voorgeschiedenis van de locatie, is onduidelijk. Over die geschiedenis moet nog wel het een en ander worden uitgezocht door b.v. bodemonderzoek

 

Borsbeke: villa Steppe

 

Borsbeke: villa Steppe 

 

Borsbeke: villa Steppe in de 50'er jaren van de vorige eeuw