Metseltekens Oost-Vlaanderen 2.2-1

 

Gent, Deinze-Meigem en Deinze-Vinkt

 

Gent (Belgie)

 De Drongenhofkapel Tekst overgenomen van de site (zie boven onderstaande foto)"De kapel van het voormalig refugiehuis van de Norbertijnerabdij van Drongen is een éénbeukige kapel in laat-gotische stijl. Bij de heropbouw van de abdij in Drongen op het einde van de 17de eeuw verloor ze alle belang. Enkel de kapel en een paar stallingen bleven tot op heden bewaard.  In de spitsboogvensters van de zijgevels zijn nog veel restanten van de witstenen invulling te zien. In de voorgevel zien we boven de verbouwde toegang geglazuurde bakstenen die het jaartal 1607 aangeven en in de zijgevels diverse metselaarstekens."

 

Gent : Drongenhofkapel

 

Gent : Drongenhofkapel

 

Op de zuidgevel een hexagram en (niet op de foto) een toverknoop.

 

Gent : Drongenhofkapel

 

Een vreemd teken: een soort 6 maar wel met de staart naar links.

 

Gent : Drongenhofkapel

 

En nog iets vreemds wat lijkt op de letter L.

Moet nog eens beter gefotografeerd worden in de winter, als er geen blad meer aan de boom zit.

 

Gent : Drongenhofkapel

 

Als ooit een gebouw er echt uitzag als een verstelde spijkerbroek, dan is het wel deze kapel.

Een nog groter wonder dat hij nog steeds bestaat.Hopelijk krijgt hij nog een lang voortbestaan.

 

Gent : Drongenhofkapel: we zien het jaartal 1607

 

Gent: stadswoning

 

Gent: pand a. d. Jacobsplaat

 

Bij dit pand (foto boven) aan de Jacobsplaats te Gent vlak bij de Jacobskerk, zien we bovenin een hart (liefde) en rechts mogelijk een monstrans met hostie (aanbidding, geloof?). Het teken meer naar beneden stelt ons tot op heden nog voor een raadsel. Misschien verwijst het naar de drieeenheid. Je kunt er ook 2 maalkruisen en 3 ruiten in zien. Ik denk ook aan een monogram van de letters A en M, duidend op Ave Maria.

 

Gent: Het Caermensklooster

 Deze metseltekens zijn opnieuw tevoorschijn gekomen nadat de stuclaag verwijderd werd, die ze eeuwenlang verborgen had. Vanaf de 13de eeuw v.Chr. richtten de Karmelieten in Gent het Caermersklooster op. Het klooster werd gebouwd onder druk van de oprukkende Islam. Het Caermersklooster bevindt zich aan de rand van het Patershol en nam vanaf het ontstaan een cruciale rol op in de ontwikkeling van dit pittoreske stadsgedeelte van Gent.

Sinds de Franse overheersing verloor het Caermersklooster haar functie als klooster. De Beeldenstorm hield zwaar huis en vernielde de meeste kostbare relikwieën die het klooster rijk was. In de loop van de 19de deed het Caermersklooster vervolgens dienst als archeologisch en volkskundig museum en bergplaats voor operadecors.

 

Gent: Caermensklooster

 

En welke tekens bevinden zich in deze gevel:

een hexagram en een samengestelde ruit (zie foto onder).

 

Gent: Caermensklooster

 

Een ruiten-taukruis en een maalkruis.

Gent: Caermensklooster

 

Gent: Caermensklooster

 

Het teken op de foto hieronder is lastig thuis te brengen. Boven en onder een driehoek met rechte lijnen ertussen...en niet helemaal symmetrisch...

 Als het in deze tijd was geweest zou ik er een gezicht met punthoed van hebben gemaakt. Maar in die tijd.... Je moet er rekening mee houden dat er bij het metselen ook wel eens een patroon wat fout ging. 

 

Gent: Caermensklooster

 

Gent: Caermensklooster

 

Gent: Caermensklooster

 

Al met al biedt het Caermensklooster ons nog een aardige verzameling tekens. Een pracht gevel. Fijn dat de pleisterlaag weg is.

 

Deinze-Meigem

 Meigem ligt net over de provinciegrens in Oost-Vlaanderen. Op de muur vinden we een restant van een metselteken.
De oudste sporen van de Sint-Niklaaskerk gaan terug tot 1218, alhoewel ze nog ouder kan zijn. Onder pastoor Pieter Moortgat werd de kerk volledig verbouwd en was ze af in 1734. Eind 19de eeuw kwam er een tweede grondige verbouwing en kreeg ze haar huidige vorm. 

Maar de beide oorlogen zorgden ervoor dat de kerk nog tweemaal onder handen diende genomen te worden. Het was trouwens aan dezelfde priester te danken dat men aan de relikwie kwam van de bebloede geselkolom van Christus, zodat men vanaf 1724 kwam bedevaarten naar Meigem tegen bloedziekten.

 

Deinze-Meigem: kerk

 

Deinze-Meigem: kerk

 

Deinze-Vinkt

 Vinkt heeft een gotische kerk, de Sint-Bartolomeuskerk. Deze kerk kwam er na de ineenstorting van de vorige in 1615. De spits werd zwaar beschadigd in 1918. Het latijns kruis is aangebracht in een muur van wat modernere datum.

 

Deinze-Vinkt: kerk

 

Deinze-Vinkt: kerk