Metseltekens Limburg 2.6-2

 

St. Truiden

 

St. Truiden

 De abdijtoren van de 11e eeuwse kerk is 65 meter hoog en zeer massief. Ze is later meermalen verhoogd waarbij in de 13e en 14e eeuw ook gotische delen zijn toegevoegd. In de 16e eeuw zijn bakstenen zijtorentjes aangebracht.

 

St. Truiden: abdijtoren

 

Bijzonder opvallend is dit teken dat bestaat uit de combinatie van een ruit en een maalkruis.

 

St. Truiden: abdijtoren

 

Van de maalkruisvormen (zie foto hieronder) is te weinig over om goed te zien wat het oorspronkelijke teken geweest is.

 

St. Truiden: abdijtoren

 

Op de foto hieronder zien we wel duidelijk, dat er een kalvariekruis gemetseld is in deze trans van de toren.

 

St. Truiden: abdijtoren

 

Sint Truiden: St. Gangulphus kapel

 Gangulphus was een Bourgondische grootgrondbezitter ten tijde van Pepijn de Korte in de 8e eeuw. Volgens de legende was hij een vertrouweling van Pepijn de Korte, die op een van zijn jachttochten een miraculeuze bron ontdekt had.

Toen Gangulphus vermoedde dat zijn vrouw hem bedroog met een priester en zijn vrouw dat ontkende, vroeg hij dat zij haar hand in de bron hield en haar hand en arm kwamen volledig verbrand uit de bron. Hij stuurde zijn vrouw weg en verbande de priester, maar die nam wraak en vermoordde Gangulphus.

 

St Truiden: St. Gangulphuskapel

 

Hij is de patroon van de leerbewerkers, schoenmakers, kinderen en paarden en wordt aangeroepen tegen kniepijnen, huid- en oogziekten en bij echtelijke moeilijkheden en overspel.

Zijn verering verspreidde zich vanuit bisdom Langres, waar zijn relieken worden bewaard, over westelijk Europa.

 

St Truiden: St. Gangulphuskapel

 

Op de noordmuur treffen we twee tekens aan: het grote teken is duidelijk herkenbaar als een kalvariekruis.

Het kleine teken lijkt nog het meest op een monstrans waarin de hostie wordt getoond. Als teken staat het dan voor 'het brood des levens'. 

 

St Truiden: St. Gangulphuskapel

 

St Truiden: St. Gangulphuskapel