Metseltekens Brabant 2.4-2

 

Diest (vv)

 

Diest begijnhof vervolg

 Om de hoek van het Begijnhof een pand wat er nog wel bij hoort met jaartal 1715 in de gevel.

 

Diest Begijnhof buitenkant: jaartal 1715

 

Diest: Nu is het louter versiering, neem ik aan, maar ooit waren ook bezems tekenen om het kwaad te weren. Mogelijk vanwege hun hygiënische functie.

 

Diest: gekruiste bezems

 

Het Begijnhof: links boven het raam een ruitfiguur. Verderop naast het jaartal een grote toverknoop.

 

Diest: Begijnhof buitenkant: met het jaartal 1639

 

Diest: Begijnhof: extra grote toverknoop.(foto onder)

 

Diest Begijnhof buitenkant: grote toverknoop

 

Een ander pand op het Begijnhof laat vergelijkbare zaken zien:

een kleine toverknoop, hetzelfde jaartal (1639)

 

Diest: Begijnhof buitenkant: pand met jaartal 1639 waarboven een toverknoop

 

Hetzelfde pand nog een keer, nu meer recht van voren. Door het hart loopt een vreemde lijn. Als de gevel qua metselwerk intact gebleven is, valt te denken aan het doorboorde hart van Christus, of aan een bijgesteld plan van de metselaar.

 

Diest: dezelfde gevel, maar meer recht van voren

 

Diest Begijnhof: Misschien wilde men met het hart nog een ander teken (maalkruis?) combineren maar mislukte dat plan. Of het is bij een renovatie verminkt geraakt. Ook een ruitteken boven het onderste raam.

 

Diest: Begijnhof buitenkant

 

Begijnhof: Nog weer een andere toverknoop, geheel volgens hetzelfde 'model' uitgerekend en gemaakt.

 

Diest: Begijnhof buitenkant