Metseltekens Antwerpen 2.3-9

 

Balen-Olmen en Vlimmeren

 

De Sint Willibrorduskerk  heeft een toren van 31.9 meter. De kerk van Olmen was oorspronkelijk een eigenkerk, d.w.z. een kerk die eigendom was van de heer van Olmen. De kerk werd gebouwd op grond van de heer. Ook de gronden tussen de kerk en de Asbeek behoorden tot aan de Franse Tijd toe aan de heer van Olmen.

 

Balen-Olmen:  Sint Willibrorduskerk

 

Dat de kerk oorspronkelijk een eigenkerk was, laat veronderstellen dat ze gebouwd werd in de middeleeuwen. Sommige sporen zouden nog uit die periode dateren. Een nieuwe kerk werd gebouwd in de14de of 15de eeuw. Verdere historische bronnen ontbreken. Het altaar werd in ieder geval opnieuw gewijd in 1499.

In het laatst van de 19e eeuw werd de kerk afgebroken, maar de toren is behouden. Deze dateert uit de 15e eeuw. Het is een typisch Kempische bakstenen toren in gotische stijl. Hij vertoont veel overeenkomsten met de kerktoren van Peer en vooral die van Lommel.

Opmerkelijk zijn de vele tekens die op de toren aangebracht zijn : maalkruisen, ruitkruisen, een odalteken, een zandloper en een ingewikkelder metselteken. Omdat de tekens niet symmetrisch over de toren verspreid zijn, moeten ze een andere betekenis gehad hebben dan een louter decoratieve.(bron: www.kerkeninvlaanderen.be

Het schip van de kerk werd herbouwd in 1898 in neogotische stijl.

 

Balen-Olmen:  Sint Willibrorduskerk:  maalkruisen onder de lijst boven in de foto

 

Foto boven en onder zijn van de zuidzijde van de toren. We zien talrijke maalkruisen.

 

Balen-Olmen:  Sint Willibrorduskerk : maalkruisen rechts

 

Balen-Olmen:  Sint Willibrorduskerk : maalkruisen vlak onder de bogen

 

Balen-Olmen:  Sint Willibrorduskerk : maalkruis of half-gebu

 

Balen-Olmen:  Sint Willibrorduskerk : met algen begroeid

 

Maar dit teken op foto onder is toch wel bijzonder. Het oogt als een runeteken: de Gebu-rune.

 

Balen-Olmen:  Sint Willibrorduskerk 

 

Vlimmeren

 De parochiekerk van Vlimmeren is gewijd aan St Quirinus en dateert uit de 14e en 15e eeuw. De toren is van 1771.Eertijds vond hier verering plaats van de heilige Balbina, de beschermheilige van het pluimvee.Sint Quirinus werd aangeroepen in verband met oogziekten en zweren. Balbina was de dochter van Quirinus, een Romeins prefect die de toenmalige paus Alexander in gevangenschap hield.
De paus weet in zijn cel Balbina van een keelkwaal te genezen en daarna laat Quirinus zich dopen met zijn hele huishouding.
Quirinus sterft in 115 als martelaar en Balbina, die maagd bleef, wordt naderhand in de catacomben bij haar vader begraven.
De relieken van Quirinus worden in 1050 door paus Leo IX geschonken aan zijn zus Gepa, die abdes te Neuss. Van daaruit verspreidde zijn cultus zich over Duitsland, de Lage Landen tot in Italië. 

Vlimmeren: St Quirinuskerk

 

Vlimmeren: St Quirinuskerk

 

Vlimmeren: St Quirinuskerk

 

Vlimmeren: St Quirinuskerk

 

Vlimmeren: St Quirinuskerk

 

Vlimmeren: St Quirinuskerk

 

Vlimmeren: St Quirinuskerk