Metseltekens Antwerpen 2.3-6

 

Brecht en Eindhout

 

Brecht: Theobalduskapel

 

De Sint-Theobalduskapel ligt op de kruising van de Tilburgbaan en de Lochtsebaan in Brecht. Ze wordt ook wel 'de kapel op de Locht' of het 'Lochts kapelleke' genoemd. De kapel is toegewijd aan Sint-Theobaldus of Sint-Eewout. De bevolking kwam naar de kapel om er gezegend water te halen tegen kinkhoest.
De kapel uit 1436 werd vernietigd door Spaanse troepen in 1584 en werd in 1613 gerestaureerd. Het is een laat-gotische kapel. In de 20ste eeuw werd de kapel enkele malen in zijn oude glorie hersteld. In 1986 werd de kapel beschermd als monument.

 

Brecht: Theobalduskapel

 

Een maalkruis met daarboven een ruit. Erboven wordt de ruit nogmaals herhaald, gedeeltelijk 'dubbel'.(zie foto onder)

 

Brecht: Theobalduskapel

 

Een rij ruiten/maalkruisen als ornament...

Brecht: Theobalduskapel

 

Brecht: Theobalduskapel

 

Brecht: Theobalduskapel

 

Detail van 2e foto van deze pagina. Moeilijk te zeggen wat men boven het maalkruis nog meer wilde 'zeggen'.

Brecht: Theobalduskapel

 

Eindhout : St. Lambertuskerk

Pseudobasilikaanse kruiskerk met een driehoekig schip, een kruisbeuk en een driezijdig gesloten koor. Toren, koor en kruisbeuk zijn het oudst.

Evenals de kerk is de ingebouwde westtoren opgetrokken in baksteen en witte steen die de overhoekse steunberen verlevendigt en de dubbele galmgaten omlijst. De toren heeft een ingesnoerde naaldspits. De westgevel van toren en kerk, evenals de zijbeuken, hebben spitsboogramen met maaswerk in witte steen. Deze Kempisch-gotische kerk werd opgericht in de 16de eeuw.

Het oude schip werd in 1854-1855 vervangen door een neogotisch, naar een ontwerp van architect E. Give. Het ganse gebouw werd toen grondig hersteld en in neogotische zin gewijzigd. Onder meer de vensters van toren en kerk dateren dateren uit die periode. Het kerkgebouw werd door de gemeente gerestaureerd in 1982-1983. In 2002 werden nieuwe glasramen geplaatst.

Maar gelukkig bleven er nog een paar metseltekens van de oude kerk uit de 16e eeuw bewaard.

 

Eindhout : St. Lambertuskerk

 

Eindhout : St. Lambertuskerk

 

Eindhout : St. Lambertuskerk

 

Eindhout : St. Lambertuskerk

 

Sint Lambertus

 In de 7e eeuw was Lambertus bisschop van Maastricht. Hij predikte samen met Willibrord het evangelie aan de benedenloop van de Maas.  In het jaar 700 werd hij uit wraak vermoord omdat er iemand aan het hof van Pepijn van Herstal (hofmeier van Austrasië) door familie van Lambertus was vermoord. In het huidige NoordBrabant en omstreken vind je Lambertuskerken.In Luik stond een heel beroemde oude gotische Sint Lambertuskathedraal (1194), die helaas in 1794 is afgebroken.

 

Luik: St Lambertuskathedraal op gravure van 1735.