Metseltekens Antwerpen 2.3-12

 

Poppel, Postel

 

Poppel

 De toren van Poppel is in de stijl van de bekende Kempische gotiek. Dikwijls vinden we juist aan deze torens wel enkele metseltekens.Ze werden namelijk gebouwd juist in de tijd (16e eeuw) dat de noodzaak gevoeld werd om zulke tekens aan te brengen.

 

Poppel: St. Valentinuskerk

 

Twee maalkruisen treffen we hoog in de toren aan.

 

Poppel: St. Valentinuskerk: twee maalkruisen

 

En laag bij de grond in de muur van een zijbeuk nog een bijzonder teken: namelijk een maalkruis met daar doorheen een vuurslag. Die combi wijst er op dat het een anti-bliksem-teken is.

Het teken is nogal gehavend. Andere vindplaatsen maken duidelijk dat het wel degelijk een vuurslag-teken is.

 

Poppel: St. Valentinuskerk: vuurslag-teken

 

Norbertijner abdij van Postel

Abdij van Postel

 

Rond 1140 werd er op de plek van Postel een bidplaats ingewijd. Postel was toen al een kruispunt van belangrijke wegen. De west-oostroute van Breda naar Maastricht en de noord-zuidroute Den Bosch naar Leuven. 

In 1190 werd het een Norbertijnerkerk. Pas in 1613 kreeg Postel formeel een abdij. In die tijd is ook de lange ringmuur aangelegd.

De abdijgebouwen werden in de Franse tijd afgebroken, maar daarna weer opgebouwd. 

 

Abdij van Postel: binnenzijde ringmuur met jaartal

 

Binnenzijde ringmuur bij de kruidentuin (foto boven) heeft jaartal 167?.  Het laatste cijfer gaat schuil onder een aanbouw.

 De volgende foto's zijn allemaal van de buitenzijde van de ringmuur rond de abdij. .

 

Abdij van Postel: tekens op buitenzijde ringmuur

 

Abdij van Postel: tekens op buitenzijde ringmuur

 

Restant van kalvariekruis

Abdij van Postel: restant van tekens: ruit of nul

 

Abdij van Postel: restant van tekens: jaartalcijfers

 

Abdij van Postel: restant van tekens: jaartalcijfers