Metseltekens Antwerpen 2.3-10

 

Ekeren en Schoten

 

Ekeren

 In Ekeren staat een grote Sint Lambertuskerk. Er bevinden zich diverse metseltekens aan het bouwwerk. 

Ekeren werd waarschijnlijk al aan het eind van de 7e eeuw door de heilige Lambertus van Maastricht gekerstend. Tot het einde van de 13e eeuw maakte Ekeren deel uit van het bisdom Luik in de dekenij van Hilvarenbeek.

De oude heerlijkheid Ekeren was één der grootste van het hertogdom Brabant. De oudste vermelding van Ekeren dateert van het jaar 1155. Op het einde van de 15e eeuw was Ekeren verdeeld onder drie heren. In het begin van de 16e eeuw trad daar verandering in. De samenvoeging van het ganse grondgebied werd door aankoop een voldongen feit.

 

Ekeren: St Lambertuskerk

 

Het kerkgebouw, met de toch wel indrukwekkende grijze zandstenen toren van 69 meter hoog, en met de slanke torenspits (1911), kende een bewogen geschiedenis. Men vermoedt dat de kerktoren dateert uit de tiende eeuw (lijkt me te vroeg, tenzij men bedoeld dat er een voorloper was).
Brand (onder meer in 1492) en blikseminslag (onder meer in 1683) vernielden de kerk. Het 'dorp' kon de toen aangerichte schade moeizaam herstellen.

In de vijftiende eeuw zei men over de kerk dat ze 'een mooi kostelijk werk' was. In de beroerde zestiende eeuw - onder meer in het wonderjaar van Conscience - en ook in de volgende eeuwen volgden de plunderingen elkaar op. Vele kunstschatten werden uit de kerk geroofd of verbrand.

Van het bakstenen gotische kerkgebouw dagtekent het koor uit de vijftiende eeuw. Het schip werd vermoedelijk in de zestiende of zeventiende eeuw opgetrokken en later verbouwd.

 

Ekeren: St Lambertuskerk

 

De muurtekens zijn grotendeels ornamenteel van aard. Zie foto's boven en onder. Maar er is meer.

 

Ekeren: St Lambertuskerk

 

Mogelijk zien we hier toch een drietal afweerkruisen.

 

Ekeren: St Lambertuskerk

 

Ekeren: St Lambertuskerk

 

Het kruisteken op de foto hieronder laat zien dat het soms wel heel lastig was om een mooie figuur te maken. Het metselverband moet dan wel netjes oplopen. Er is hier een poging gedaan om het kalvariekruis te laten samenvallen met een ruitfiguur.

 

Ekeren: St Lambertuskerk

 

Ekeren: St Lambertuskerk

 

Ekeren: St Lambertuskerk

 

Schoten

 Schoten is ontstaan in 420 jaar n.C. en het is dus ouder dan de stad Antwerpen(650 n.C.).
De Franken noemden het toen "Scota" en later "Scote". Sinds het begin van de 6de eeuw behoorde het "vrije Schoten" (een groot gedeelte van Merksem en st Job-in-'t-Goor was Schoten) tot de abdij van Lobbes, dit tot de inval van de Noormannen in het jaar 820. Tot in de 12de eeuw was Schoten een niemandsland.
In 1138 werd het ingepalmd door Amerik, Heer van Breda en "Schoten". Van dan af kon Schoten ook het wapenschild van Breda gebruiken, drie zilveren Sint Andrieskruisen op een rood veld met bovenop een gravenkroon .
Zijn zonen erfden Schoten en werd het opgedeeld in een geestelijk en een wereldlijke heerlijkheid.

De Sint-Cordulakerk is een rooms-katholieke kerk gelegen in het centrum van de Antwerpse gemeente Schoten.

De kerk stamt oorspronkelijk uit de 12e eeuw. Eind 16e eeuw werd zij vrijwel geheel vernield en tussen 1611 en 1618 herbouwd in laatgotische stijl. Door de bouw van twee zijbeuken in 1850-1851, naar een ontwerp van architect F. Berckmans, kreeg het gebouw de vorm van een hallekerk. De oude toren (28 m) werd in 1873-1876 gesloopt en vervangen door een 48 meter hoge neogotische constructie, ontworpen door provinciaal architect Eugeen Gife. Na ernstige oorlogsschade in 1944 werd de kerk hersteld.

 

Schoten: St. Cordulakerk

 

Schoten: St. Cordulakerk

 

Schoten: St. Cordulakerk

 

Foto onder: Het is moeilijk te zeggen of dit een bewust teken is of dat dit het een gevolg is van reparatiewerkzaamheden. We zien aan de spits van dit gotische venster (rechts van het venster van bovenstaande foto) iets wat lijkt op een soort molentje: een maalkruis op een staak.

Het heeft wel de plek gemeen met het ruitteken, maar lijkt er in uitvoering totaal niet op. Het vertoont wel opvallende gelijkenis met het Ned. Limburgse Oostrum.

 

Schoten: St. Cordulakerk