Bovenlichten in soorten 7

 

Ameide

Ameide: Voorstraat 7

 

Het wapen van Ameide

Ameide

 In het centrum van het voormalige stadje ligt de Voorstraat. Het pand op nr 7 is eigendom van Koninklijke Woudenberg, een gerenommeerd restauratiebedrijf op gebied van monumentale gebouwen. 

Bij de officiele opening in 1975 door Prins Claus, werd het bovenlicht geschonken door het personeel. 

We zien diverse gereedschappen die de restaurateur nodig heeft, als mede 2 wapenschildjes. Het rechter schildje draagt de W. Deze W komt ook in goud voor in het midden van het raam.Het linker schildje is het wapen van Ameide, vergelijk het Koffie-Hag-prentje.

 

Ameide: Voorstraat 7

 

Ameide: Voorstraat 7: Bij de opening door ZKH Prins Claus

 

Culemborg

Culemborg: Evangelisch Lutherse kerk

 

Culemborg

 De Evangelisch Lutherse kerk heeft een bewogen geschiedenis achter de rug. Op de website van de kerk is daar heel wat over te lezen.De kerk was oorspronkelijk een kapel van het Pietersgasthuis, die al ooit was herbouwd in 1676 tot hofkapel. Onder de Lutherse graven, die over Culemborg het bewind voerden, ontstond in de 17e en 18e eeuw een bloeiende Lutherse gemeente. 

In 1839 is de oude kerk drastisch verbouwd. We mogen aannemen dat het bovenlicht toen is aangebracht. Misschien niet zo spectaculair maar wel met een duidelijke datering, en dat is nog al eens een probleem in de 19e eeuw. 

We zien een waaiervormig bovenlicht met korenaren als roeden.

In de hoeken buiten het eigenlijke raam zien we een paar  appliquen   aangebracht. Boven de deurpartij in de muur is een rond venster aangebracht met daarin een octogram.

 

Culemborg: Evang. Lutherse kerk

 

Haarlem

Stadhuis Haarlem: inpandig snijraam

 

Haarlem

 Houten snijraam in de hal van het stadhuis van Haarlem. Er zijn er, naar ik meen, twee van deze ramen, op zij van de Gravenzaal.

Behalve het acanthusloof waar bovenop nog klimopblaadjes liggen, zien we twee kleine slangen en een schedel. Het oogt allemaal helemaal barok. Dus 18e eeuws. Mogelijk is dit toch een 19e eeuwse neobarokke constructie. Er wordt gezocht naar info.

 

Amsterdam

Amsterdam Kloveniersburgwal 117

 

Amsterdam

 Eigenlijk zou ik veel meer moeten laten zien van Amsterdam, want de binnenstad is een lustoord voor wie van bovenlichten geniet.  Snijraam uit de tijd van Lodewijk XVI. Dus uit het laatste kwart van de 18e eeuw. Het verwondert mij dat een Amsterdamse lijst van monumentenzorg dit pand een halve eeuw eerder dateert.   http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_rijksmonumenten_in_Amsterdam_Centrum_(Burgwallen-Oude_Zijde)/Deel5

Daarbij zeggen ze: snijraam en deur uit dezelfde tijd. Dit kun je op 2 manieren opvatten. Er kan bedoeld zijn: uit diezelfde bouwtijd, maar ook: gelijktijdig aangebracht zonder tijdsaanduiding. We zien de kenmerkende strik bovenin, de krans met in de rand van de krans een guirlande van napjes die in elkaar passen. Ook de krullen links en rechts horen helemaal in deze Lod XVI-stijl thuis. 

Op de foto's hieronder zien we nog de fraaie stoep met trap naar de bel-etage. Onder de stoep de dienst- en leveranciersingang.

 

Amsterdam Kloverniersburgwal 117

 

Utrecht

Aan de Wijde Begijnestraat 5 bevindt zich een natuurstenen ingang uit 1645.

Er is geen bovenlicht, maar er is wel fraai houtsnijwerk in het bovenste deel van de deur aangebracht. Deze deur is een oude delendeur met oplegstukken, die aan weerszijden als pilasters zijn uitgevoerd en bovenaan een leeuwenkop laat zien. Onder de leeuwenkop zien we in het midden een puttokopje.

 

Utrecht: Wijde Begijnesteeg 5: Renaissancedeur

 

De stenen deurkozijnen worden omlijst door vruchten, hangend aan een dubbel lint. Deze posten lopen uit in voluutvormige consoles, die een driehoekig fronton steunen.

 Het jaartal vinden we in het fronton: MDCXLV Een vergelijkbare hardstenen deuromlijsting treffen we aan op Keizerstraat 35. Deze is uit dezelfde tijd.

Keizerstraat 35

 

Hollum op Ameland

huisje AHAB te Hollum

 

Op een eiland als Ameland is dit bovenlicht wel erg toepasselijk. Het is inmiddels al wel een jaar of 50 oud. 

De naam Ahab verwijst naar de walvisvaarder, die als een bezetene op Moby Dick, een witte potvis, jaagde. De potvis had hem ooit een been afgebeten, waardoor hij met een kunstbeen verder moest, gemaakt van potvisbeen.

Het verhaal is beschreven door de Amerikaan Herman Melville (1851). Dit boek werd in 1956 verfilmd en daarna nog vele keren. 

Het houten bovenlicht werd gesneden en geschilderd door Martin Marra, voorheen reclametekenaar bij van Gend & Loos. In het midden zien we Ahab met links Moby Dick, die een bootje doet kapseizen en rechts de driemaster van Ahab.

 

Huisje AHAB te Hollum

 

Het huisje staat aan de Jan Jacobsweg te Hollum. Het zou mooi zijn als het door een kundig schilder wordt gerestaureerd, want daar is het inmiddels aan toe. Je kunt nu nog de originele kleuren herstellen. 

 

Enkhuizen: een type zeerover a la Ahab

 

Brielle

Brielle: Nobelstraat 9

 

Het pand 'de Wildeman' aan de Nobelstraat 9 in Brielle, bezit een middenrisaliet uit het begin van de Rococo-tijd (Lod.XV-stijl). Zo te zien is alles eraan nog origineel.

Een risaliet is het naar voren uitstekende (hier wit geschilderde) geveldeel dat een sierlijke omlijsting vormt voor deur, deurkalf, bovenlicht en het raam op de 1e etage. Wat nog zo mooi te zien is is dat het bovenlicht zelf nog volledig symmetrisch is, maar de roeden al wel wat rococovormig zijn.De deur zelf heeft al wel een paar asymmetrische elementen. Evenals het deurkalf, maar dat is op de foto's niet goed te zien.

 

Brielle: Nobelstraat 9: middenrisaliet

 

De allereerste gegevens over het pand stammen uit het midden van de 15e eeuw. Al in 1445 duikt in het stedelijk archief van Brielle de naam 'De Wildeman' op.
We kennen de wildeman van vele plaatsen en situaties. Hij komt veel als heraldieke figuur voor, b.v. in het stadswapen van Den Bosch. Veel kroegen heten zo, b.v. een café in Lemmer.

In het jaar 1523 wordt bij een zogenaamde '...ordonnantie van de brant...' vermeld dat in het pand 'De Wildeman' permanent twee emmers bluswater aanwezig moeten zijn.

Uit de lange lijst van bewoners en eigenaren kan men opmaken dat het huidige pand oorspronkelijk uit twee percelen heeft bestaan die omstreeks 1750 door de toenmalige bewoner Mr. Theodorus Beels tot één pand, in Lodewijk XV-stijl, worden samengevoegd.

Het huis heeft en bewogen geschiedenis achter de rug. Het was onder meer de patriciërswoning voor een burgemeester van Brielle, maar ook voor een gemeentesecretaris in vroeger tijden. Er heeft een dijkgraaf gewoond en een lid van de Provinciale Staten, kortom een schare van welgestelde en belangrijke lieden heeft lange tijd het statige pand bewoond.

Omstreeks 1882 is het de koopman Ary Lenis Verwoerd die in het gebouw een winkel in koloniale waren exploiteert. Deze situatie heeft tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw geduurd.

In 1976 krijgt het pand de uiteindelijke bestemming als meubeltoonzaal. Tegenwoordig heeft Eisinga Interieur het pand in bezit.

(gegevens omtrent de geschiedenis zijn gevonden op de website: www.Eisinga.nl.)

 

Brielle: Nobelstraat 9: detail Rococo-deur