Empire vv5

 

Voorburg

 In Voorburg is eveneens een deur bewaard gebleven, die met bovenlicht en deuromlijsting nog intact in Empire-stijl is.

Op deze manier komen we er nog het beste achter wat de specifieke Empire-elementen zijn.Helaas zijn niet alle Empire-elementen in deze ene deur bewaard. We zullen dus nog wel wat meer voorbeelden nodig hebben.

 

Voorburg: Herenstraat 55: Empire-entree

 

 

Links en rechts zien we rechtopstaande korenaar-achtige palmetten, geflankeerd door opstaande veren met daarboven rozetten.

 De symmetrische 'arabesk' in de midden is ook typisch voor de Empire en blijft voor langere tijd populair gedurende de 19e eeuw. 

Het snijraam verdeeld het glas in drieën. Deze glasgrootte was inderdaad toentertijd net mogelijk. De naar weerszijden gebogen roeden komen vanuit een halve rozet.

 

Voorburg: Herenstr 55: Empire-details deur

 

 

Het palmet-motief herhaalt zich op de deur en komt al voor tezamen met het ruit-motief. De ruit krijgt ook hier edelsteenallure. In het kaartspel wordt de ruit door de Engelsen diamond genoemd.

 

Voorburg: Herenstr 55: detail deuromlijsting

 

Leiden

 

Nog een deur uit de Empiretijd.

 

Leiden: Utrechtse Veer: deur in Empirestijl

 

Leiden: Utrechtse Veer: Empire-deur: in detail.

 

Leiden: deuromlijsting in Empirestijl

 

Sneek Scheepvaartmuseum


Bovenlicht, gedateerd 1790-1810. Versierd met houtsnijwerk: in het midden een korf met bloemen en fruit. De korf staat op een tak acanthusloof. De korf is omgeven door druivenranken. Enige takken ontbreken helaas. Verbindingen: pen en gat en zwaluwstaart. (info scheepvaartmuseum).

 

Bovenlicht, bewaard in Scheepvaartmuseum Sneek