Over de auteur

 

 

Al geruime tijd speelt bij mij de gedachte om wat meer aandacht en belangstelling te kweken bij de Nederlandse bevolking voor een onderdeel van het culturele erfgoed:

Snijramen in bovenlichten en andere geveltekens, met name metseltekens.

Ik heb in Groningen biologie gestudeerd (doctoraal in 1979) en ben daarna gedurende ca. 30 jaar als docent in Den Haag werkzaam geweest in mbo en hbo. Inmiddels sinds enige tijd met pensioen.

Mijn belangstelling voor snijramen en de gevel(metsel)tekens bevindt zich in de hobbysfeer.

Het is grappig om te merken dat problemen, zoals deze in de biologie voorkomen rond soortafbakening en afstamming (classificatie/taxonomie), ook in dit veld optreden, wat op zich al een leuke uitdaging voor mij is. Begrippen als evolutie en adaptatie kom je hierin evengoed tegen.

Bovenlichten en metseltekens zijn nog steeds een onderbelicht onderwerp in de architectuur- en kunststudies.

De stijlkenmerken voor de Lodewijkstijlen en Empire zijn wel te onderkennen. Maar wat betreft de 19e eeuw is het een lastige opgave, vanwege het eclectisch karakter en het weinige houvast aan stijlkenmerken.

Veel plezier als je gaat grasduinen!

 Ben Veldstra

Zoetermeer

info@gevelsymboliek.nl

 

 

Mijn woonplaats is Zoetermeer, dat arm is aan bovenlichten.

Van tijd tot tijd verzorg ik een lezing over de wereld van bovenlichten en/of metseltekens. De afstand is meestal geen bezwaar. Vraag gerust, bijv. als u lid bent van een historische vereniging.

Contact kan opgenomen worden via: bengv@hotmail.com