Engeland

 

 

 

De situatie in Engeland

 Zoals wij onze stijlen noemen naar de Franse koningen, zie je dat men in Engeland vooral praat over the Georgian style. Dit behelst formeel de regeringen van George I t/m George IV (1720-1840).Nu is er veel verwarring over van wanneer tot wanneer een periode heeft geduurd, want midden in die Georgian periode valt de Regency-style.Feitelijk duurde het regentschap, voor George IV op de troon kwam, veel korter, nl. slechts van 1811- 1820.

Deze onderbreking voor de Regency style heeft in de architectuurpraktijk van 1795 - 1837 geduurd, zodat er na de Regencystyle niet meer als nog over Georgian gesproken wordt. 

Na George IV (en William IV) krijg je dan de Victorian style. Zij regeerde van 1837 - 1901.Je ziet dan ook het Regency tijdvak vaak opgevat wordt als de periode tussen de Georgian era en Victorian era. Hieronder een vertaling van een tekstje wat ik op internet vond over Engelse bovenlichten

Fanlights in diverse vormen in de UK

 

London

Blair en Cheney voor Downingstr. 10 te London

 

Downingstr. 10: detail

 

Constructie van het fanlight volgens de Underwood-methode

 

Joseph Bottomley: Book of designs 1793

 

De eeuwwisseling naar de 19e eeuw bracht een verandering in de ontwerpen van fanlights te weeg, in de richting van eenvoudiger cirkels en gebogen lijnen en met de introductie van gasverlichting in de steden, werden er soms ook gaslantaarns in de fanlights aangebracht.

Deze ontwerpen bleven in gebruik tot rond ca. 1850. Dan maakt het  goede kwaliteitsglas in grotere formaten het onderverdelen van het glas in delen onnodig en dan raken de fanlights uit de mode.

 

Londen: Waaiervormig bovenlicht (fanlight) in Georgian style

 

Pershore (stad aan de upper Avon, zuidelijk van Birmingham

 

Pershore: fanlight

 

Pershore: fanlight

 

Pershore: fanlight